100+ Soal PAT SKI Kelas 11 dan Jawabannya I Part 2

Pada artikel kali ini admin akan berbagi informasi mengenai 100+ Soal PAT SKI Kelas 11 Semester 2 dan Jawabannya I Part 2 kepada anda semuanya.Adapun soalnya adalah sebagai berikut :

16. Pemerintahan Abbasiyah pernah didominasi oleh orang-orang syi’ah dari  keluarga Buwaihi sejak khalifah Al-Fadhl Al-Muthi. Ia adalah khalifah ke ....
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
E. 25
Jawaban : C

17. Struktur pemerintahan Bani Abbasiyah berbeda dengan Bani Ummayah, meski keduanya sama-sama menganut sistem pemerintahan monarki. Jabatan Wazir dalam pemerintahan Abbbasiyah menjadi pembedanya. Siapa wazir pertama yang diangkat pada masa Abbasiyah ....
A. Khalid bin Walid
B. Khalid bin Barmak
C. Khalid bin Ziyad
D. Khalid bin Sulaiman
E. Khalid bin Amr
Jawaban : B

18. Untuk melawan Bani Ummayah yang sangat kuat, gerakan Abbasiyah menggunakan strategi gerakan bawah tanah. Maksudnya adalah .....
A. Gerakan di bawah tanah
B. Gerakan secara sembunyi-sembunyi
C. Gerakan secara terang-terangan
D. Gerakan memikul tanah
E. Gerakan dari dalam penjara
Jawaban : B

19. Era Dinasti Abbasiyah merupakan era emas bagi kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Era tersebut telah melahirkan banyak ilmuwan hebat, termasuk  Al-Khawarizmi di bidang matematika. Ia punya karya monumental, di antaranya adalah ......
A. Al-Mughni
B. Hayat Al-Falah
C. Kitab Ma’rifat 
D. Mathiil Buruj Baina Arbai Al-Falaq
E. Al-Gebra (Al-Jabar)
Jawaban : E

20. Ilmuwan muslim hebat lain yang juga lahir di era Abbasiyah adalah Ibnu Shina yang diakui dunia sebagai bapak kedokteran. Ia juga memiliki karya monumental, di antaranya adalah .......
A. Al-Mughni
B. Hayat Al-Falah
C. Mabadiul Falasifah
D. Al-Qonun Fi Al-Thib
E. Al-Gebra
Jawaban : D

21. Jabir bin Hayyan juga merupakan ilmuwan hebat muslim yang memiliki 500 karya/buku. Akibat tingginya ilmu pengetahuan yang dimiliki,beliau ditetapkan sebagai ......
A. Bapak kedokteran
B. Bapak fisika
C. Bapak kimia
D. Bapak matematika
E. Bapak ilmu bahasa
Jawaban : C

22. Perang Salib berlangsung cukup lama, hampir 200 tahun lamanya, mulai 1.096 hingga 1.291M. Perang ini pertama kali pecah pada era pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Saat itu yang  menjadi khalifah adalah  Ahmad Al-Mustazhir. Ia khalifah ke.......
A. 28
B. 29
C. 30
D. 31
E. 32
Jawaban : A

23. Gerakan Abbasiyah dibantu seorang komandan perang hebat dari Persia di dalam melawan pemerintahan Ummayah. Ia adalah.......
A. Abu Muslim Al-Khurasani
B. Abu Lahab
C. Abu Salamah
D. Abu Jahal
E. Abul Abbas
Jawaban : A

24. Banyak faktor yang membuat dinasti Abbasiyah bisa dengan mudah runtuh. Faktor-faktor tersebut adalah, kecuali ...........
A. Serangan Mongol
B. Perebutan kekuasaan antar ummat Islam
C. Perilaku amoral khalifah  dan  pembesar  istana
D. Peralihan kekusaan monarchi
E. Kemajuan ilmu pengetahuan
Jawaban : E

25. Setelah Abul Abbas meninggal, kursi khalifah dijabat Abu Ja’far Al-Manshur. Namum pamannya tidak terima dan memberantok, bernama  .........
A. Muhammad bin Ali
B. Ibrahim bin Muhammad
C. Ali bin Abdullah bin Ali
D. Marwan bin Muhammad
E. Abu Muslim Al-Khurasani
Jawaban : C

26. Dinasti Abbasiyah akhirnya runtuh dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan Abbasiyah di Bagdad karena pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu menteri Abbasiyah berideologi syiah bernama......
A. Abdullah bin Ali
B. Ibnu Muljam
C. Alaudin Ibnu Al-Qalami
D. Walid bin Barmak
E. Abu Lu’luah
Jawaban : C

27. Kemenangan Abbasiyah terhadap Bani Ummayyah ditentukan dalam perang terbuka, yakni perang .....
A. Perang Al-Zab
B. Perang Al-Ahzab
C. Perang Shiffin
D. Perang Jamal
E. Perang Khondak
Jawaban : A

28. Roda pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 504 tahun. Pemerintahannya mengalami  lima fase. Fase pertama didominasi orang-orang .....
A. Persia
B. Saljuk
C. Turki
D. Buwaihi
E. Abbasiyah
Jawaban : A

29. Ilmu pengetahuan demikian berkembang pesat di era dinasti Abbasiyah. Lembaga pendidikan menjamur di semua tempat.Lembaga pendidikan yang menjadi prototipe awal lahirnya universitas adalah
A. Lembaga Diniyah
B. Mushalla
C. Masjid
D. Madrasah Nizhamiyah
E. Kutab
Jawaban : D

30. Dinasti Abbasiyah pernah mengalami masa puncak kejayaan di bawah pimpinan khalifah Harun Al-Rasyid. Ia adalah khalifah ke ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
Jawaban : C

Kembali ke Soal Nomor 1 - 15 : 100+ Soal PAT SKI Kelas 11 dan Jawabannya I Part 1

Lanjut ke Soal Nomor 31 - 50 : 100+ Soal PAT SKI Kelas 11 dan Jawabannya I Part 3

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel