100+ Soal PAT SKI Kelas 10 dan Jawabannya I Part 2

Hallo sobat semuanya pada artikel kali ini admin akan membagikan informasi mengenai 100+ Soal PAT SKI Kelas 10 Semester 2 dan Jawabannya I Part 2 kepada anda semuanya.Adapun soalnya sebagai berikut :

16. Pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab di masa khalifah Abu Bakar As Sidiq adalah....
A. Hiroh   
B. Anbar   
C. Firad
D. Mazar   
E.  Daumatul Jandal
Jawaban : A

17. Khalifah yang membentuk Baitul Mal adalah...
A. Umar bin Khattab
B. Abu Bakar As Sidiq
C. Usman bin Affan
D. Ali bin Abi Thalib
E. Hasan bin Ali
Jawaban : A

18. Khalifah yang berinisiatif membenahi Keuangan Negara (Baitul Mal) adalah....
A. Abu Bakar As Sidiq
B. Umar bin Khattab
C. Usman bin Affan
D. Ali bin Abi Thalib
E. Mu’awiyah bin Abi Sofyan
Jawaban : D

19. Hikmah terbentuknya armada laut Islam antara lain mempertahankan kota Iskandariyah dalam “pertempuran tiang kapal” dari pasukan....
A. Persi
B. Romawi
C. Yahudi
D. Nasrani
E. Yunani
Jawaban : B

20. Salah satu yang mengaku nabi dan berasal dari agama Kristen di masa khalifah Abu Bakar As Siddiq adalah.…
A. Aswad Al Ansi
B. Tulaihah bin Khuwailid Al Asadi
C. Malik bin Nuwairah
D. Sajah
E. Musailamah
Jawaban : D

21. Strategi kholifah Usman bin Affan yang belum pernah dilakukan para pendahulunya adalah membentuk pasukan....
A. Infanteri   
B. Kaveleri   
C. Kepolisian
D. Laut       
E. Darat
Jawaban : D

22. Pembenahan di bidang pemerintahan agar efektif dan efisien dilakukan khalifah Ali bin Abi Thalib dengan cara....
A. menambah gaji pegawai
B. mengurangi gaji pegawai
C. mengganti pejabat yang kurang cakap
D. menambah pejabat di beberapa wilayah
E. menambah bangunan perkantoran
Jawaban : C

23. Daerah Eropa Timur menjadi wilayah Islam ketika masa khalifah....
A. Usman bin Affan    
B. Umar bin Khattab
C. Ali ibn Abi Thalib   
D. Muawiyah bin Abu Sofyan
E. Abu Bakar As Shidiq
Jawaban : B

24. Tonggak kemajuan perekonomian Islam di masa khalifah Umar bin Khattab ditandai dengan dikuasainya pusat perdagangan yang semula dijajah bangsa Romawi Timur, yakni....
A. Mekah   
B. Madinah
C. Suriah
D. Mesir       
E. Kufah
Jawaban : C

25. Kunci utama hancurnya kekaisaran Bizantium di tanah Arab adalah kemenangan kaum Muslimin dalam perang....
A. Yaman
B. Riddah
C. Yamamah
D. Yarmuk
E. Nahawud
Jawaban : D

26. Tunjangan bagi kaum Muslimin pada masa khalifah Umar bin Khattab didasarkan pada....
A. jumlah harta seseorang
B. kebutuhan masing-masing
C. ibadah seseorang
D. wilayah
E. lamanya masuk Islam
Jawaban : E

27. Pada masa khulafaur Rasyidin telah berhasil menerbitkan sistem pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang, tepatnya pada masa khalifah....
A. Mu’awiyah ibn Abi Sufyan
B. Umar bin Khattab
C. Ali ibn Abi Thalib
D. Usman bin Affan
E. Abu Bakar Ash-Shidiq
Jawaban : B

28. Badan yang mengawasi pasar, timbangan, takaran, tata tertib, dan kebersihan di masa khalifah Umar bin Khattab disebut....
A. Dewan Pos
B. Dewan Hakim
C. Hisbah
D. Baitul Mal
E. Dewan Militer
Jawaban : C

29. Masa Futuhat Al-Islamiyah adalah pada masa kepemimpinan khalifah....
A. Umar bin Khattab
B. Hasan bin Ali   
C. Ali ibn Abi Thalib   
D. Usman bin Affan
E. Abu Bakar Ash-Shidiq
Jawaban : A

30. Kota yang dibangun khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pusat kebudayaan Islam yakni pusat ilmu tafsir, ilmu hadis ilmu nahwu dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya....
A. Mekah
B. Madinah
C. Basrah
D. Syria
E. Kufah
Jawaban : E

Kembali ke Soal Nomor 1 - 15 : 100+ Soal PAT SKI Kelas 10 dan Jawabannya I Part1

Lanjut ke Soal Nomor 31 - 50 : 100+ Soal PAT SKI Kelas 10 dan Jawabannya I Part 3

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel